A mi közösségi vállalkozásunk

Szerző: | 2022.01.04.

Amikor először hallottam ezt a szókapcsolatot, hogy „közösségi vállalkozás”, rögtön beszippantott. Mert bármit és bárhogy is fogalmaztunk meg magunkról, céljainkról akkor, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, leginkább ehhez a szókapcsolathoz hasonlított.

Mit értünk mi közösségi vállalkozás alatt?

Több akartunk lenni, mint egy vállalkozás

Közösség IS akartunk lenni – valódi közösség, a szónak abban az értelmében, hogy

 • barátokként akarunk együtt dolgozni,
 • őszintén, tisztán, és nyíltan akarunk kommunikálni,
 • egyenrangú partnerségre törekszünk,
 • segíteni akarjuk egymás életét a munka világán túl is,
 • lelkesíteni akarjuk egymást.

Több akartunk lenni, mint egy közösség

Vállalkozás IS akartunk lenni – valódi vállalkozás, a szónak abban az értelmében, hogy

 • közösen akarunk kockázatot vállalni,
 • üzletszerű gazdasági tevékenységet akarunk folytatni jövedelemszerzés céljából,
 • olyan célokért akarunk dolgozni, amiben hinni tudunk,
 • közösen akarunk létrehozni, megvalósítani valamit,
 • felelősséget akarunk vállalni azért, amit teszünk.
közösség

A közösségi vállalkozás fogalma

Ahogy tapasztaljuk, a „közösségi vállalkozás” fogalma inkább azt írja le, hogy egy csapat ember olyan vállalkozási tevékenységeket végez együtt, amelyek mögött (kisebb-nagyobb) közösségi célok állnak.

Vágvölgyi Gusztáv Pabló meghatározását a közösségi vállalkozásról, amelyből mi is sok ihletet merítettünk, itt olvashatod. Az általa szervezett Treemap táboros beszámolókat pedig itt.

És bár a nagyobb ívű, közös érték megvalósítás is szép cél, mi valahogy kicsit más irányban gondolkodunk.

Közösségi vállalkozásként mi abban gondolkodunk, hogy

 • vállalkozókként szeretnénk működni, viszont magunkat a tevékenységeket, amiket végzünk, közösségben képzeljük el megvalósítani,
 • fontosnak érezzük a közösségünket alkotó emberek egyéni céljainak megvalósulását, ezért azt gondoljuk, hogy a közös szándékok, elhatározások, törekvések ezen egyéni célok megvalósulásához kell, hogy közelebb vigyenek minket,
 • az egyéni célokon túl (bár figyelembe véve azokat) olyan közösségben szeretnénk dolgozni (létezni), amelynek önálló céljai is vannak, ezek azonban sosem ellentétesek a közösséget alkotó egyének céljaival,
 • mind az egyéni, mind a közösségi célok megvalósítása során szeretnénk figyelembe venni az közösséget alkotó egyének mindenkori állapotát, helyzetét, és szeretnénk teljes mértékben használni tapasztalatait, tudását, kreativitását – azt szeretnénk, hogy a munka örömforrás lehessen mindenki számára.
macik

Tudsz kapcsolódni közösségi vállakozásunkhoz?

Fentiek miatt is lényegesnek gondoljuk, hogy – élő szervezetként – a később közénk érkezők is tovább formálhassák közösségünket, közösségünk céljait. Azt érezzük, hogy az előre mindig a változásban van, az együtt-működésben és abban, hogy nemcsak egymással, de az élettel is együtt tudjunk változni/formálódni/hömpölyögni.

Ha úgy érzed, hogy te is valami hasonlóban folytatnád tovább az életet – várunk szeretettel közénk. Üljünk le beszélgetni – tovább gondolni – IGAZ-odni.